טרמינל לומינלט November 12, 2013

Next time you go out for a concert, make sure you
carry your phone so you can play at
the Canadian Instadebit casino while watching the concert.

אולי השיר הפרובוקטיבי והלא מוסבר ביותר של מאיר זצ”ל הוא שירו
הידוע “טרמינל לומינלט” כבר השם עצמו מעורר הרמת גבה אחת או
שתיים, מאיר עצמו מעולם, עד כמה שידוע לי, לא נידב אינפורמציה על
פירוש השיר, גם בשיחה אישית עימו הוא סירב להעביר מידע.

השיר, לפי הפירוש שלי, לא מדבר כלל על שדות תעופה אלו ואחרים,
כמו גם לא על מטוסים, קציני בטחון וכו’, אפילו האהבה שמאוזכרת
ביחס לטרמינל אינה כפי שנראית.

מדובר על אדם המחפש את האושר הנצחי והאמיתי שלו )הטרמינל( והוא
מנסה, לשווא, למצוא את אותו אושר ביחסי מין סתמיים ובסיפוק רגעי
וחולף, אך סיפוק זה מצליח להעביר את דכאונו, אם כי לזמן קצר.

אם נניח את הקלפים על השולחן, השיר מתאר זיון !!!, חד וחלק,
ולכן, אולי, זה כל כך קשה לשמוע את העיבוד הנוראי שעשתה לשיר
אחינועם ניני, וכשהיא שרה שיר זה בלשון נקבה היא גם עושה עוול
גדול לאולי השיר הוירטואוזי ביותר שנכתב בשפה העברית, ולמאסטרו
בעצמו, מאיר אריאל, הגורו שלי.

למרות שקיימים אצלי עדיין מספר חורים בטקסט וישנם מילים ודימויים
שעדיין לא מובנים לי בשיר, להלן השיר “טרמינל לומינלט” כפי שאני
מבין אותו:

“טרמינל לומינלט” – לומינלט הוא נר שתוקעים לתינוקות בתחת על מנת
שיירגעו, כבר השם מרמז על איזו שהיא קונוטציה מינית, החדרה של חפץ
לפי הטבעת; טרמינל, כפי שהזכרתי לעיל’ הוא האושר, כך שאם תרצו,
בתרגום חופשי, “האושר בתחת”.

Comments Off on טרמינל לומינלט
Categories: Uncategorized