בואו לא נקרא לזה ויתור על הארץ February 21, 2012

בואו לא נקרא לזה
ויתור על הארץ.
בואו נקרא לזה
מסירת חלקי ארץ לריבונות עמים אחרים.
רק בואו לא נקרא לזה
ויתור על הארץ,
כי מי אנחנו בכלל לוותר עליה?
אפילו נוותר עליה אלף פעמים,
דור הולך ודור בא – – –
בואו נקרא לזה
צורך השעה, ותו לא.

בואו לא נקרא לזה
ויתור על הארץ.
בואו נקרא לזה
מחווה לגמישות הגב
של אברהם אבינו
שקנה את המערה
בשתי השתחוויות לעם הארץ
והוא נשיא אלהים בקרבם
ובארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר –

ומחווה לכל דורות הגלות
שהתכופפו והשתחוו וקדו
וזחלו והתרפסו עד שהביאונו
עד הלום, לבל נשכח
כי מהם יש לנו חיים כהיום הזה –
ולא ממתאבדי מצדה,
שקופצים עלינו עכשיו
לתפוס לנו את הגב
בעמידה

בואו לא נקרא לזה
ויתור על הארץ.
בואו נקרא לזה
היוותרות בארץ.
בואו לא נקרא לזה
ויתור על הארץ
כי ארץ היא יותר ממדינה.
מדינה זה שטח שיפוט,
שטח גבייה.
ארץ היא ארץ היא ארץ היא ארץ –
לארבע רוחות,
לארבעה יסודות,
לששה חושים,
לשבעה מימדים –
ועליה מוותרים יום יום,
באין דרך-ארץ תחת כל ריבונות
כי מה ריבונות יודעת
מתנודות האדמה, קצב הנוף
משקל האקלים, מנגינת המילים…?

בואו נקרא
לכל זיהום האויר, מים ויבשה
ושפה – ויתור על הארץ.
ואז גם הארץ מוותרת על יושביה.
ולא נקרא למסירת חלקי ארץ
לריבונות עמים אחרים
ויתור על הארץ.
בואו נקרא לזה
הפסד הייתי צורב
או התכופפות
או כניעה ללחצים
או הפגנת חולשה
או מהלך מזהיר מטפל לעיקר
או פתח להשקעות ערביות
ביהודי הארץ,
כאיזון להשקעות היהודיות
בערבי הארץ עד כה –
רק
בואו לא נקרא לזה
ויתור על הארץ.

כי לא היינו כאן
כל כך הרבה זמן
ולא ויתרנו.
עכשיו, כשאנחנו כבר כאן – – –
ואם בנצח עסקינן
אז לנצח יש זמן – – –
בואו נעשה צדק בצדק.

נוותר על ריבונות
מדומה
וניוותר על אדמה
ולא נוותר על השפה
והאקלים והנוף והקצב
והמשקל ודרך ארץ –
ולא נוותר על גרגר של
רעיון.

Categories: Uncategorized